Hukumnya Shalat Subuh Tanpa Doa Qunut

Bolehkah tidak membaca qunut saat shalat subuh?

Hukum Membaca Doa Qunut saat Sholat Subuh

Meskipun dianjurkan, namun dalam mahzab Syafi'i membaca doa qunut tergolong sebagai sunnah ab'ad, yaitu suatu kesunnah jika tidak dilakukan maka tidak akan menyebabkan dosa atau batalnya suatu ibadah. via

Jika tidak hafal doa qunut harus membaca apa?

“Jadi jangan anggap doa qunut itu allahummmahdinni saja, itu bagi yang hafal. Bagi Anda yang tidak hafal, maka cukup membaca Rabbana Atina Fiduniyah Hasanah. via

Doa apa pengganti doa qunut?

"Allahummah diinii fiiman hadait wa aafinii fiman aafait. Watawallanii fiiman tawallait wabaariklii fiimaa a'thait. via

Leave a Reply

Your email address will not be published.