Golongan Yang Tidak Termasuk Berhak Menerima Zakat Yaitu

Siapa saja orang yang tidak berhak menerima zakat *?

Dalam laman resmi NU.or.id, disebutkan ada dua golongan yang tidak boleh menerima zakat. Mereka adalah anak cucu keluarga Rasulullah SAW. Lalu, yang kedua adalah sanak famili orang yang berzakat, yaitu bapak, kakek, istri, anak, cucu dan lain-lain. via

Siapa saja 8 golongan yang berhak menerima zakat?

 • 1. Fakir. Adalah orang-orang yang memiliki harta namun sangat sedikit.
 • Miskin. Di atas fakir, ada orang-orang yang disebut miskin.
 • 3. Amil.
 • Mu'allaf.
 • Riqab / Memerdekakan Budak.
 • 6. Gharim (Orang yang Memiliki Hutang)
 • 7. Fi Sabilillah.
 • Ibnu Sabil.
 • via

  Siapa saja orang-orang yang tidak berhak menerima zakat brainly?

 • Orang Kafir.
 • 2. Bani Hasyim.
 • 3. Orangtua dan Anak.
 • 4. Istri.
 • Sarana Ibadah.
 • 6. Para Hartawan.
 • 7. Orang-orang yang Mampu dan Memiliki Mata Pencaharian.
 • via

  Panitia zakat apakah boleh menerima zakat?

  Memberikan zakat kepada Kiai

  Atau boleh juga memeberikan zakat fitrah boleh kepada kiai yang kaya, namun dengan status kiai sebagai wakil muzakki (orang yang berzakat), artinya setelah menerima zakat fitrah, kiai memberikannya kepada mustahiq zakat. via

  Siapa saja orang-orang yang berhak menerima zakat?

  Dirangkum dari laman baznas.go.id, berikut 8 golongan orang yang berhak menerima zakat fitrah:

 • Fakir. Pertama, orang yang berhak menerima zakat fitrah adalah golongan fakir.
 • Miskin.
 • 3. Amil.
 • Mualaf.
 • Riqab.
 • 6. Gharimin.
 • 7. Fi Sabilillah.
 • Ibnu Sabil.
 • via

  Siapa orang yang berhak menerima zakat fitrah?

  Artinya: "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. via

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.