Contoh Sikap Sila Ke 5 Dalam Kehidupan Sehari Hari

Apa saja contoh sila ke-5 dalam kehidupan sehari hari?

Contoh Pengamalan Pancasila Sila ke-5 di Lingkungan Tempat Bermain

 • Bersikap adil terhadap semua teman di tempat bermain.
 • Memberikan bantuan jika ada teman bermain yang kesusahan.
 • Menghindari sikap sombong di tempat bermain.
 • Menghargai hasil karya teman bermain.
 • Saling menghargai sesama teman di tempat bermain. (ADH/ER)
 • via

  Apa contoh sila ke-5 di lingkungan sekolah?

  Bersikap adil terhadap semua teman di tempat bermain. Memberikan bantuan jika ada teman bermain yang kesusahan. Menghindari sikap sombong di tempat bermain. Menghargai hasil karya teman bermain. via

  Apa saja bentuk pengalaman sila kelima Pancasila di lingkungan rumah?

  Berikut ini beberapa contoh pengamalan sila ke-5 di rumah berdasarkan buku "Beberapa Pemikiran tentang Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945" karya Sudharmono tahun 1997.

 • Saling menghargai sesama anggota keluarga.
 • Saling gotong-royong dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga.
 • via

  Apa sikap yang sesuai dengan sila kelima Pancasila?

  Sikap seperti sila kelima Pancasila. Misal tolong-menolong, menghormati orang tua, dan sebagainya. via

  Apakah gotong royong termasuk pengamalan sila ke-5?

  Melansir dari laman detikEdu tulisan Novia Aisyah, gotong royong termasuk pengamalan nilai sila ke-5. Sila kelima berbunyi Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sila ke-5 disimbolkan dengan padi dan kapas. Maknanya adalah kemakmuran dan kesejahteraan. via

  Apa saja contoh perilaku sesuai dengan sila kelima Pancasila Tulislah tiga jawabanmu?

  Berikut ini contoh sikap dalam kehidupan sehari-hari yang menerapkan sila kelima Pancasila.

 • Menghormati hak dan kewajiban orang lain.
 • Menghargai hasil karya orang lain.
 • Menjunjung tinggi sikap saling tolong-menolong.
 • Enggak melakukan perbuatan yang merugikan pihak umum.
 • Bersikap adil terhadap siapa saja.
 • via

  Leave a Reply

  Your email address will not be published.