Bolehkah Wanita Haid Membaca Yasin Di Kuburan

Bisakah wanita haid membaca yasin di kuburan?

Doa ziarah kubur bagi wanita haid dalam kitab itu disebutkan harus menghindari membaca Yasin dan berdiam di masjid. Wanita yang sedang haid diperbolehkan membaca zikir dan tahlil. via

Bacaan apa saja saat ziarah kubur?

6. Membaca doa ziarah kubur versi panjang

Bacaan latin: Allahummaghfìrlahu war hamhu wa 'aafìhìì wa'fu anhu, wa akrìm nuzuulahu wawassì' madholahu, waghsìlhu bìl maa'ì watssaljì walbaradì, wa naqqìhì, mìnaddzzunubì wal khathaya kamaa yunaqqatssaubul abyadhu mìnad danasì. via

Apakah wanita boleh berziarah ke makam?

Wanita yang melakukan ziarah kubur untuk mendoakan keluarga dan saudara seumat tidak dilarang, namun perlu memperhatikan adab dan hukum islam. Bisnis.com, SOLO - Melakukan ziarah kubur bagi muslimah diperbolehkan dan tidak dilarang. via

Apakah wanita haid boleh ikut diba an?

Hal ini ditegaskan Imam Nawawi sebagaimana kami kutipkan sebagai berikut. Artinya, “Bagi orang haid dan nifas haram hukumnya menyentuh dan membawa mushaf Al-Quran, dan berdiam di masjid. Semua itu telah disepakati di kalangan kami madzhab Syafi'i. Dalilnya sudah dijelaskan. via

Bolehkah wanita haid membaca Yasin lewat hp?

Ayat tersebut telah jelas melarang umat Islam untuk membaca Alquran dalam keadaan berhadas, termasuk bagi wanita haid. via

Leave a Reply

Your email address will not be published.